Skip to content

风水地纪穿山七十二龙

七十二龙将360度均分为七十二等份,每龙占5度。每个山有三龙,每卦有九龙。从壬山接近子山处起甲子,按顺时针方向顺行一圈,八干四维正中五度是空格,叫做“空亡龙”。到壬山接近亥山处六十甲子正好排完。

空亡龙的设置是根据龙行于地的客观现象而确定的。罗盘二十四山上应天,下应地,包含了天地两大体系。四维八干属于天系统,所反映的是天系统的规律;十二地支是地系统,所反映的是地系统的规律。地是承载天的,所以地支中藏有干,即地支藏干,也就是说地支中已经包含了天干之气在内;天是覆地的,天干中不可能含有地之气。天之气属阳,其质轻,上浮于上,不可能下沉于地。龙行地下,理应用十二地支来表示其气的属性和运行规律。风水术的基本原则是“乘生气”,四维八干没有龙气,也就没有“生气”可乘,乃空亡之地。

七十二龙只用纳音的五行属性,而不用分别其是何具体的什么五行。甲子、乙丑纳音为海中金,以金论;丙寅、丁卯炉中火,以火论;……;余类推。

八方二十四山七十二龙挨星分布情况如下:

坎宫九龙

壬山下依次是癸亥水龙、空亡龙、甲子金龙;

子山下依次是丙子水龙,戊子火龙,庚子土龙;

癸山下依次是壬子木龙,空亡龙、乙丑金龙。

艮宫九龙

丑山下依次是丁丑水龙,己丑火龙,辛丑土龙;

艮山下依次是癸丑木龙,空亡龙,丙寅火龙;

寅山下依次是戊寅土龙,庚寅木龙,壬寅金龙。

震宫九龙

甲山下依次是甲寅水龙,空亡龙,丁卯火龙;

卯山下依次是己卯土龙,辛卯木龙,癸卯金龙;

乙山下依次是乙卯水龙,空亡龙,戊辰木龙。

巽宫九龙

辰山下依次是庚辰金龙,壬辰水龙,甲辰火龙;

巽山下依次是丙辰土龙,空亡龙,己巳木龙;

巳山下依次是辛巳金龙,癸巳水龙,乙巳火龙。

离宫九龙

丙山下依次是丁巳土龙,空亡龙,庚午土龙;

午山下依次是壬午木龙,甲午金龙,丙午水龙;

丁山下依次是戊午火龙,空亡龙,辛未土龙,

坤宫九龙

未山下依次是癸未木龙,乙未金龙,丁未水龙,

坤山下依次是己未火龙,空亡龙,壬申金龙,

申山下依次是甲申水龙,丙申火龙,戊申土龙。

兑宫九龙

庚山下依次是庚申木龙,空亡龙,癸酉金龙;

酉山下依次是乙酉水龙,丁酉火龙,己酉土龙;

辛山下依次是辛酉木龙,空亡龙,甲戌火龙。

乾宫九龙

戌山下依次是丙戌土龙,戊戌木龙,庚戌金龙;

乾山下依次是壬戌水龙,空亡龙,乙亥火龙;

亥山下依次是丁亥土龙,己亥木龙,辛亥金龙。

注:地支山正位,谓之火坑,也称正冲煞,与大空亡皆不能用。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

%d 博主赞过: