Skip to content

风水百二分金有二八分金或三七加减分金之说

二八者乃每山分成十分,一山有五个分金,所以每个分金占二分。所用之分金为二分,再左右各加四分,若出现某山占八分邻山占二分,则为二八分金。

例如子山丙子分金,左加四分为戊子及庚子,右加四分为甲子及癸亥,则可知子山占八分,壬山占二分。

如将地盘内分金观天盘外分金而分,则丙子分金有七分在天盘壬,三分在天盘子,谓之三七加减。 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

%d 博主赞过: