Skip to content

标签: 青囊

风水的定义

风水的定义

历史上最早对风水二字定义的是,晋朝郭璞在其葬书云:「葬者,乘生气也。气乘风则散,界水则止。古人聚之始不散,行之使有止,故谓之风水。」